صفحه اصلی > معرفی شرکت  > ماموریت شرکت  

بيانيه مأموريت‌ شركت گاز استان سمنان:

پاسخ به نيازهاي متقاضيان و مشتركين گاز درگستره استان سمنان از طريق: ايجاد، توسعه و نگهداشت زيرساخت هاي دريافت و توزيع پايدار، ايمن و مطلوب گاز طبيعي با رويكرد:

. توسعه زنجيره تامين توانمند

. پايبندي به قوانين، مقررات و استانداردها

. بكارگيري فناوري هاي متناسب

. توسعه كاركنان متعهد و متخصص

. صيانت از محيط زيست و اهتمام به مسووليت هاي اجتماعي

. مديريت اثربخش هزينه ها

اين شركت خود را در قبال خدمت‌رساني مطلوب و مستمر، افزايش رضايتمندي مشتريان و كاركنان، صيانت از محيط‌زيست، اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي شركت ملي گاز ايران و قوانين و مقررات كشور مسئول دانسته و به آن متعهد خواهد بود.

تصاویر منتخب