صفحه اصلی > معرفی شرکت  > معرفی مدیران > روسای واحدهای مستقل ستادی 

محمود عرب حسن آبادی

رئیس حراست

ابوالفضل شیرپوری

رئیس HSE

سعید رستگار

رئیس اندازه گیری

مهدی نقی پور علمداری

رئیس امور حقوقی

محبوبه گلچین

رئیس روابط عمومی

محمد مستخدمین حسینی

رئیس پژوهش

سید مهدی موسوی

رئیس امور قراردادها

تصاویر منتخب